Sådan forbedrer du din online forretning

Værdien af digitale medier til at øge brandbevidsthed, engagement eller salgsaktiviteter anerkendes nu af små virksomheder.

Virksomheder til forbrugere og virksomheder til virksomheder finder ud af, at hvis de ønsker at kommunikere med deres tiltænkte kunder, skal de være involveret i alle digitale platforme. Disse digitale marketingtip til både web- og mobilmarkedsføringsmål hjælper dig som ejer af en mindre virksomhed med at øge din præstation på et budget.

Mobilvenligt websted

Brugen af mobile enheder er stigende. I 2019 var 53 procent af den globale websitetrafik repræsenteret af smartphones. Dette betyder, at din virksomhed – eller især dit websted – skal være forberedt på denne stigning.

Ifølge en Google-undersøgelse sagde 49% af befolkningen, at de ikke ville købe fra et firma igen, da de har en forfærdelig smartphone-oplevelse. Dette betyder, at mange af dine kunder ikke vender tilbage til din virksomhed, hvis dit websted ikke er kompatibelt med deres behov.

Du skal gøre dit websted brugervenligt for at behage dit mobilmålgruppe (og hæve dine konverteringsfrekvenser). Et smartphone-responsivt websted vil omformatere indholdet, så det passer pænt på mobilskærme, så brugerne kan bruge mindre tid på at skæve eller sukke og mere tid på at klikke og købe.

Forbliv fleksibel

Teknologi udvikler sig konstant, og kundernes smag ændrer sig. Din virksomhed skal forblive på sine symbolske hæle og planlægge enhver overgang i dit publikums valgte platforme og levere materiale, der er vigtigt for din offentlighed.

Hvis dit mål demografiske eksempelvis er mellem 15 og 21 år, kan du fokusere dine annoncer på websteder, de bruger mest, såsom TikTok, Snapchat eller Facebook. Publikum i alderen 35 år og derover er derimod mere tilbøjelige til at reagere på LinkedIn-reklamer.

Markedsanalysen lønner sig i det lange løb. Brug ofte tid på at studere målgruppen, lære om deres yndlingsplatforme og emner, der er bekymrende. Dette spilder ikke dine digitale marketingressourcer.

Få dit websted til at indlæse så hurtigt som muligt

Sidehastighed er et væsentligt element i både tilgængelighed og vurdering. Undgå at bruge unødvendig grafik eller andre kosmetiske funktioner for at gengive hjemmesiden så hurtigt som muligt. Brug af Google PageSpeed Insights-applikationen til at overvåge websteds tempo og følge deres råd.

Brug betalt reklame

Det er mere kompliceret end du forventer at få tilhængere af sociale medier til din virksomhed. Nogle ønsker at følge informative sider og ikke kommercielle sider, der ønsker at markedsføre noget.
Så den bedste måde at få din forretningsside ud til flere mennesker og forbedre oddsene for potentielle tilhængere er at bruge annoncer.

Facebook leverer en virksomhedsannonceringsportal til at køre forskellige kampagner for en bestemt offentlighed med fokus på deres Facebook-forretning, sted, smartphone og demografi.

Undersøg dine konkurrenter

Du kan skelne din virksomhed online gennem din viden om, hvad du er imod. Dette er afgørende, fordi forskellige betyder, at du skiller dig ud online, så dit websted i sidste ende kan få flere visninger end dine konkurrenter.

Sig, at du sælger kort fra baseball. Google udsætter dine rivaler, de digitale mediestrategier, de bruger, og søger hurtigt i lignende ressourcer.

Du vil se, hvilke sætninger, billeder og blogs der er relateret til baseballkort. Rivalerne bruger andre kriterier såsom webressourcer, popularitet og ratings.

Planlæg differentiererne ud fra denne analyse. Hvis dine rivaler ikke er det, kan du gå ind i TrustPilot for at rejse tillidssignaler, annoncere på sociale medier for at tiltrække potentielle kunder eller markedsføre et bredere udvalg af varer for at vække interesse.

Færgeselskabers uddeling af tobakskuponer var reklame

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at tre færgeselskabers uddeling af tobakskuponer var ulovlig tobaksreklame. Fra 1. april bliver uddeling af tobakskuponer helt forbudt.

Det er forbudt at reklamere for tobaksvarer i Danmark.

Scandlines, Forsea og Molslinjen har uddelt tobakskuponer til passagerer på færgerne mellem Danmark og Sverige og Danmark og Tyskland. I sin tid blev kuponerne indført, for at færgeselskaberne kunne kontrollere, at der kun blev solgt én pakke toldfrie cigaretter pr. passager over 18 år. I en sag fra 2012 vurderede Forbrugerombudsmanden derfor, at uddeling af tobakskuponer ikke var i strid med tobaksreklameforbuddet.

På færgeselskabernes tobakskuponer har dog ikke kun stået det antal passagerer i bilen, som var over 18 år, men det samlede antal passagerer i bilen, uanset om passagererne var over eller under 18 år.

Forbrugerombudsmanden har derfor vurderet, at tobakskuponerne var reklame i strid med den gældende tobaksreklamelov, da tobakskuponerne ikke fungerede som en effektiv kontrolforanstaltning, som sikrede, at der kun blev solgt én pakke og ikke flere pakker toldfrie cigaretter pr. passager over 18 år.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet forbuddet mod tobaksreklame over for færgeselskaberne og understreget, at de kan forvente at blive politianmeldt, hvis selskaberne på et senere tidspunkt overtræder reklameforbuddet i tobaksreklameloven.

Den 1. april 2021 skærpes tobaksreklameloven, så enhver handling i erhvervsøjemed, som har den direkte eller indirekte virkning at sælge tobaksvarer, er reklame og dermed ulovlig. Forbrugerombudsmanden har derfor orienteret færgeselskaberne om, at uddeling af tobakskuponer på dansk territorium vil være helt forbudt fra den 1. april 2021.

Færgeselskaberne har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de ændrer deres praksis.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Ifølge færgeselskaberne skulle uddelingen af tobakskuponer sikre, at passagerne kun kunne købe den tilladte toldfrie pakke cigaretter på en overfart, men det forudsatte naturligvis, at færgeselskaberne ikke medtalte medrejsende børn på tobakskuponerne.”

”Når antallet af passagerer på tobakskuponen altid viste bilens samlede antal passagerer, uanset passagerernes alder, så sikrede kuponen efter min opfattelse ikke, at bilens voksne passagerer kun købte den tilladte ene pakke til eget forbrug på overfarten. Derfor er det min opfattelse, at tobakskuponerne var ulovlig reklame for salg af toldfrie cigaretter.”

”Forbuddet mod tobaksreklame er blevet skærpet som led i den nationale handleplan mod børn- og unges rygning. Fra april vil det være helt forbudt at uddele tobakskuponer.”

LOVGRUNDLAG:

Det fremgår af tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, at ”Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt.”

Den gældende tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, definerer ”reklame” som ”enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer.”

Den 15. december 2020 vedtog Folketinget en ændringslov til bl.a. tobaksreklameloven.

Ifølge den vedtagne ændring af tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, vil ”reklame” fremover også omfatte enhver handling i erhvervsøjemed, som har den direkte eller indirekte virkning at fremme salget af tobaksvarer. Det fremgår af lovbemærkningerne til tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, at det dermed tydeliggøres, at ”uddeling af tobakskuponer ikke er tilladt”.

Ændringen træder i kraft den 1. april 2021.

Lov om ændring af tobaksreklameloven mv. (lov nr. 2071 af 21/12/2020, fremsat som lovforslag nr. L 61) kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2071

Forbrugerombudsmanden